Holdstart

  Holdstart 2019 små hold max 9


Holdstart tirsdag  den 12/11 kl 1800 ikke flere ledig

pladser 
Holdstart 2020 små hold 

 

Torsdag den 9/1 2020    kl 18,00 max 6  elever


Tirsdag    den 25/2 2020 kl 18,00 max 6   elever


Torsdag   den 16/4 2020  kl18,00 max 6   elever 


Tirsdag    den 2/6   2020  kl18,00 max 6  elever 

Copyright @ All Rights Reserved

Holdstart den 12/11 kl18 max 9 elever ikke flere ledig pladser
Holdstart Torsdag den 9/1 kl 18,00 max 6 elever
Holdstart Tirsdag den 25/2 kl18,00 max 6 elever
Holdstart Torsdag den 16/ 4 kl 18,00 max 6 elever
Holdstart Tirsda den 2/6 kl 18,00 max 6 elever