Holdstart

                                                                                   Holdstart 2019 til bil små hold max 9 elever


 Hodstart  tirsdag den 5/2 kl 18,00   Holdstart tirsdag den 9/4 kl 1800 


Holdstart tirsdag  den 18/6 kl 1800

 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved