Holdstart                  Holdstart 2020 små hold  


Torsdag den 4/6 2020 kl1800 max 4 elever 

der er ikke flere ledig pladser tilbage den 4/6 

Tirsdag den 1/9 2020 kl 18,00 max 6 elever

der er kun 2 ledig pladser tilbage den 1/9Holdstart den 15/10 2020 kl 18.00max 6 elever 

Copyright @ All Rights Reserved

Holdstart Tirsdag den 1/9 kl18,00 max 6 elever
Holdstart torsdag den 4/6 kl18.00 max 4 elever
Holdstart tirsdag 15/10 kl 18.00 max 6 elever